Dự Án :Nhà ở xã hội chung cư Sơn An

Dự án : Nhà ở xã hội chung cư Sơn An, phường Tam Hòa, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai

Đã bàn giao đưa vào sử dụng:
  • (1) 03 bộ thang máy tải khách FUJI VN 1000 kg MR, 21 điểm dừng, tốc độ 105 m/ph

    (2)  01 bộ thang máy dịch vụ FUJI VN 500 kg MR, 21 điểm dừng, tốc độ 90 m/ph.

    (3)  01 bộ thang máy tải khách (băng ca) FUJI VN 1350 kg MR, 21 điểm dừng, 105 m/ph