Tời tải hàng (9)

Product Enquiry

Thông tin bổ sung

Tải trọng

500 kg – 8000 kg

Tốc độ

30 m/ph – 150 m/ph

Hành trình tối đa

lên đến 30 điểm dừng.

Phòng máy

Có hoặc không