Thang cuốn tải khách – 35 độ

Product Enquiry

Thông tin bổ sung

Công suất

9000 – 73000 người / giờ

Tốc độ

0.5 m/s – 0.65 m/s

Góc nghiêng

35 độ